Από τον Νοέμβριο του 2008, η
SMARTCOM έχει εγκαταστήσει
και εφαρμόζει Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας κατά το
πρότυπο EN ISO 9001:2008
και από τον Φεβρουάριο του
2011 κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ
1435:2009
.

Εθνικής Αντιστάσεως 7Β, 55134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Τ.: 2310 844214, e-mail: info@smartcom.gr